Close

13.1.2016

Třídíte? Zaplatíte méně za svoz odpadu!

Systém třídění odpadu - pytle se šťítky

V Ústí nad Orlicí bude zaveden systém sběru ošťítkovaných pytlů s roztříděným odpadem. Občané mohou ušetřit až 200,- korun z poplatku za svoz komunálního odpadu. Zeptali jsme se místostarosty města Ústí nad Orlicí Matouše Pořického na několik detailů.

Pane Pořický, jak velké budou náklady na zajištění kontroly odevzdaného tříděného odpadu?

Přímé náklady na zprovoznění systému na straně města Ústí nad Orlicí činily 88 000,- Kč a zahrnovaly programové vybavení, implementaci, dvě tiskárny štítků, základní sady štítků a barvící pásky pro zkušební provoz.

Na roční provoz tisku počítáme s částkou cca 25 000,- Kč, která pokryje nákup štítků a barvící pásky. V roce 2016 předpokládáme ještě jednorázové úpravy v účetním systému Vera. Budou se týkat výpočtu úlev pro občany (platební příkazy poplatků). Čtečky a pytle hradí svozová firma Ekola Libchavy spol. s.r.o.

Budou moci třídit odpad i děti do 15 let a dostanou rodiče také slevu?

Poplatky za odpad hradí všichni občané, dospělí i děti. Každý má tedy nárok na úlevu z poplatku, pokud se přihlásí do systému (nebo pokud ho přihlásí zákonný zástupce), třídí odpad a nalepuje na pytle evidenční kód (nebo pokud za dítě toto dělá zákonný zástupce).

Počítáte s tím, že se městu vrátí investice na zprovoznění systému?

Doufáme, že ano. V roce 2015 se zvýšilo třídění o cca 10% (přesná data ještě počítáme). To se ve fakturaci za komunální odpad projevilo snížením nákladů o 4,1%, což je 212 000,- Kč. Díky horkému létu bylo v popelnicích zřejmě méně biosložky, tento pokles ale v letošním roce hodláme podpořit rozdáváním kompostérů.