Close

6.10.2014

Nabízíme cestu

Rozcestník

Průhledná služba

Efektivnější správa města, informace k dispozici v reálném čase a zcela transparentní nakládání s penězi úřadu – občanů města. Otevřená data, tzn. veřejně přístupné příjmy a výdaje do jednotlivých faktur, všechny smlouvy, podklady a výsledky výběrových řízení, grantové podpory, přehledy hlasování konkrétního zastupitele o jednotlivých bodech jednání apod. Kontakt s úřadem i z domova musí být samozřejmostí.

Ne sliby, ale odpovědnost

Pozor na falešné mesiáše slibující všechno a všem. Smysluplné je v tom dobrém navázat na předchůdce a pokračovat nejen v rozpracovaných projektech bez osobních ambicí. Utrácet lze jen tolik peněz, kolik jich je na účtu a kolik se podaří získat. Správný hospodář se stará především o svůj majetek, nikoliv o cizí.

I městské části jsou městem

Město Ústí nad Orlicí není pouze centrum, ale také jeho okrajové části, bývalé historické obce. Město vážící si dojíždějících za prací, na úřady, návštěvníků a turistů. Město s moderní, dostatečnou, stabilní a rychlou dopravní obslužností.

Důstojnost stáří

Je potřebné udržet a rozšířit současný stav sociální péče, podpořit systém dlouhodobé a důstojné péče o těžce nemocného. Snažme se nalézt řešení, aby vážně nemocní a staří občané města a jeho obvodu neumírali odloženi a daleko od svých nejbližších.

Podpora spolků a sportu dle pravidel

Grantová a příspěvková podpora na základě předem daných a srozumitelných kritérií. Přehlednost a hospodárnost s omezením nestandardních osobních vazeb. Konec podpory nesmyslných projektů bez přímého vztahu k městu Ústí nad Orlicí a jeho částem.

Bezpečnost a nedotknutelnost

Městští strážníci v ulicích i v okrajových částech města. Pocit bezpečí je jedním ze základních předpokladů klidného a spokojeného života. Zbytečně nezvyšovat počet vyhlášek a omezení, která do důsledku nikdo nekontroluje – město bez obtěžujícího vměšování se do života občanů a bez omezování jakéhokoliv zákonného podnikání.

Ekologie a ochrana přírody

Zvýšení motivace občanů k efektivnějšímu třídění odpadů. Dokončení protipovodňových opatření nutností. Ochrana významných přírodních lokalit a krajinného rázu okolí města.