Close

28.6.2015

27. června – Den památky obětí komunistického režim

60 let od úmrtí v komunistickém vězení

Josef Jakubec se narodil v Ústí nad Orlicí 8. února 1899 jako syn továrního dělníka. Po maturitě na církevním gymnáziu vstoupil do biskupského semináře v Hradci Králové, kde byl 29. června 1924 vysvěcen na kněze. Působil v Libštátu, Městci Králové, Třebechovicích pod Orebem, Vysokém Újezdě, Červeném Kostelci, Zvoli, Nových Hradech a Žamberku, také jako biskupský notář a biskupský vikář.

V Žamberku Josef Jakubec pracoval od konce 30. let 20. století. Ve městě byl veřejně činným. Těsně po válce se stal prvním iniciátorem opravy válkou zničeného poutního kostela v Neratově. Právě tato snaha přispěla k jeho stíhání, stejně jako zprostředkování finanční pomoci rodinám emigrantů a odsouzených. Dárce však nikdy neprozradil.

Zatčen byl na jaře roku 1949, vazebně vězněn v Hradci Králové a bez soudního rozsudku protiprávně zařazen do TNP v Pardubicích, odkud byl 5. prosince 1949 propuštěn. Avšak v noci z 12. na 13. prosince byl znovu zatčen a následně půl roku umístěn v soudní vazbě.

Odsouzen byl ve skupinovém procesu s Bohumilem Dostálem, Karlem Králem, Vojtěchem Králem, Rudolfem Tomanem a Karlem Vohníkem Státním soudem Praha 25. října 1950 za velezradu a vyzvědačství k 20 rokům odnětí svobody, konfiskaci veškerého jmění, ztrátě občanských práv a k peněžitému trestu ve výši 20 tisíc korun. 1. listopadu 1950 byl eskortován na Bory, odtud později do vězení Mírov na Moravě. V tomto komunistickém žaláři Josef Jakubec zemřel 27. června 1955 na následky těžké nemoci a vězeňských útrap. Proti svému přání, kdy prosil, aby byl pohřben na hřbitově svého rodného města, byl bez vědomí pozůstalých pochován na mírovském vězeňském hřbitově. Zprávu o jeho úmrtí dostali rodinní příslušníci formou odpovědi k urgenci žádosti o přerušení výkonu trestu pro špatný zdravotní stav, že žádost je bezpředmětná, jelikož odsouzený před měsícem zemřel.

V roce 1968 bylo požádáno o exhumaci a převoz do Ústí nad Orlicí. Správa věznice žádost zamítla s odvoláním se na zrušení vězeňského hřbitova. Ve skutečnosti bylo vydáno zamítavé stanovisko okresního stranického, komunistického vedení.

Josef Jakubec se provinil svým postojem a věrností pronásledované církvi, Svatému Otci a arcibiskupovi Josefu Beranovi.

Josef Jakubec byl rehabilitován Krajským soudem v Hradci Králové 16. srpna 1990. Konfederací politických vězňů v Ústí nad Orlicí byl zařazen mezi účastníky protikomunistického odboje „in memoriam“.