Close

24.11.2015

17. listopad

Za svobodu a demokracii
listopadové dny 1939 – 1989 – 2015

17. listopad 1939 se stal symbolem studentské odvahy a boje proti totalitnímu režimu mladé generace. Výsledkem nacistické razie ve studentských kolejích v Praze a v Brně byly popravy, zatýkání, deportace do koncentračních táborů a uzavření českých vysokých škol.
Listopadové a prosincové dny roku 1989 právem patří k nejvýznamnějším dnům nejnovějších dějin České republiky. Vždyť padla totalitní vláda komunistické devastace lidských a demokratických hodnot, občanských práv a svobody člověka.
Komunisté vůbec nechápali a pravděpodobně ani do dnešních dnů nechápou, že jejich pád nebyl způsoben pouze krátkodobým obdobím nedostatku životních potřeb druhé poloviny 80. let 20. století. Pomýlená cesta od rozvinuté socialistické společnosti ke komunismu zkrachovala, i když značné množství komunistů v kádrových funkcích po roce 1989 využilo své soudružské kontakty a informace pro bezproblémový přechod do demokratických časů a zabezpečených ekonomických pozic.
Je bezesporu pravdivé, že demokracie a občanské svobody nejsou žádnou samozřejmostí a je nutné střežit si jejich hodnoty a bránit proti jakýmkoliv útokům a zpochybňování.
Vzpomeňme na všechny oběti nacistických a komunistických zločinců a na hrdiny, kteří se dokázali oběma evropským totalitním režimům 20. století vzepřít.
Smutnou až tragikomickou skutečností současnosti je oceňování a vyzdvihování komunistů a prominentů socialistického režimu včetně spolupracovníků komunistické státní bezpečnosti prezidentem lidu a úpadku prezidentského úřadu. I když nejen na Pražském hradě vládne populismus.
Aktualitou je zneužívání utečenecké krize k šíření protiislámských vyhrocených nálad bez jakékoliv znalosti islámského náboženství a k nízkému osobnímu politickému zviditelnění se, a to i na reklamních plochách v Ústí nad Orlicí.
Jakékoliv totalitní zlo včetně zvráceného fanatismu a terorismu musí být ničeno.

Matouš Pořický
předseda Místního sdružení ODS Ústí nad Orlicí